Η αγάπη είναι ένας καμβάς που τον προσφέρει η φύση και τον κεντάει η φαντασία.

JITROIS
One & Only